۲۵ تیر,۱۳۹۴
پوشش های بیمه زندگی محاسبه آنلاین نرخ بیمه عمر و سرمایه گذاری روش خرید اینترنتی بیمه عمر بیمه های عمر وتأمین آتیه بیمه پاسارگاد
+989123671814
Email: info@pasargad3555.com
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد نمایندگی 3555
پوشش های بیمه زندگی محاسبه آنلاین نرخ بیمه عمر و سرمایه گذاری روش خرید اینترنتی بیمه عمر بیمه های عمر وتأمین آتیه بیمه پاسارگاد
Yazd, Yazd Iran
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد نمایندگی 3555
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد نمایندگی 3555
Yazd, Yazd
Iran
info@pasargad3555.com
00989123671814
Amin Bidoki
  
  
  

درمان تکمیلی

بیمه درمان گروهی

با توجه به هزینه‌های روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این  هزینه‌ها ، بیمه پاسارگاد طرح بیمه‌های درمانی خود را عرضه می‌نماید . بیمه درمانی صرفا به صورت گروهی ارائه می‌گردد . موسسه‌ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنان  با اعضای تحت تکفلشان از ۱۰۰ نفر بیشتر باشد می‌توانند تحت پوشش بیمه گروهی مازاد درمان قرار گیرند . تعهد اصلی در بیمه مازاد درمان گروهی ، جبران هزینه‌های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود بوده و هزینه‌های پاراکلینیکی ، هزینه‌های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم ، هزینه‌های مجاز سرپائی ، هزینه پیوند اعضاء طبیعی بدن ، هزینه‌های آمبولانس و … قابل اضافه شدن به پوشش اصلی می‌باشد .

 

دریافت اطلاعات بیشتر و لیست مراکز طرف قرارداد